Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ruchliwość społeczna

Jest to pojęcie oznaczające wszelkiego rodzaju procesy zmian społecznych, w wyniku których dochodzi w społeczeństwie do przekształceń w istniejących zależnościach społecznych i w strukturze stratyfikacyjnej. Jeśli zatem w danym społeczeństwie istnieje możliwość swobodnej zmiany swojej pozycji społecznej i statusu społecznego (duże możliwości edukowania się, zmian pracy, zmian miejsca zamieszkania), dane społeczeństwo charakteryzuje się dużą ruchliwością. Gdy jest odwrotnie – wtedy mamy do czynienia z małą ruchliwością. Ruchliwość społeczna to zatem taka zmiana społeczna, która odnosi się do wąskiego kręgu zjawisk odpowiedzialnych za przemieszczenie się na społecznej „drabinie” zależności i dystansów.