Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rozwarstwienie

Jest to pojęcie oznaczające istnienie w danym społeczeństwie dużych różnic statusowych pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi, wiążącymi się przede wszystkim z takimi czynnikami jak zamożność czy wykształcenie. Rozwarstwienie oznacza, iż istnieją w danym społeczeństwie całe grupy społeczne, charakteryzujące się podobnym poziomem statusu, znacząco różnym od innych grup. Im różnica pomiędzy grupami większa, tym mamy do czynienia z większym rozwarstwieniem. Może ono jednak przebiegać nie tylko pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi (klasami czy warstwami) ale także regionami. Jako wzorcowy przykład wskazuje się Włochy, gdzie silnie uprzemysłowiona północ kraju wyróżnia się znacznie wyższym statusem swoich mieszkańców niż rolnicze południe. Jednak dla zobrazowania tego fenomenu nie trzeba szukać aż we Włoszech. Od czasu upadku komunizmu i zmian transformacyjnych w Polsce po 1989 roku podkreśla się, iż tzw. ściana wschodnia ma znacznie wyższy współczynnik bezrobocia i podaży miejsc pracy, niż w innych rejonach kraju. Przekłada się to rzecz jasna na poziom życia, a co za tym idzie także frustracje społeczne.

Trudność tej sytuacji polega na tym, iż ta niekorzystna sytuacja ma tendencje do stabilizowania się. Brak pracy nie ma bowiem charakteru jednostkowego, ale dotyka bardzo znaczącego odsetka danej społeczności. To sprawia, iż brak środków do życia i rozwoju powiela te same schematy funkcjonowania społecznego w kolejnych pokoleniach. Reszta kraju rozwija się, a w rejonach ogarniętych stagnacją zapaść się pogłębia. W efekcie dystanse społeczne dodatkowo się wydłużają, a poziom bezradności wzrasta.