Rozporządzenie

Jest to akt normatywny wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, którego zadaniem jest w sposób szczegółowy wykonanie jej postanowień. Obok konstytucji, ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych rozporządzenia stanowią źródło powszechnie obowiązującego prawa. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż wydaje go organ wskazany imiennie, a zatem właściwy do regulowania określonego zakresu spraw. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji do jego wydania innemu organowi.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych