Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rola społeczna

Jest to zespół zadań, jakie ze względu na zajmowaną pozycję społeczną przypisuje się jednostce, albo inaczej rzecz ujmując związany z tym zespół praw, obowiązków i oczekiwań przynależnych jednostce. Istnienie ról wynika z faktu, iż społeczeństwo dla właściwego funkcjonowania potrzebuje spełniania określonych zadań. Stąd też w sposób naturalny tworzą się w nim rozliczne możliwości, które z kolei (ze względu na osobisty talent, kompetencje, zajmowaną pozycję społeczną itp.) zostają przypisane do poszczególnych jednostek. Rola zatem to określony zespół zadań i funkcji do wykonania. Przede wszystkim są to zadania związane z wypełnieniem społecznych i zawodowych powinności: rodzica, ucznia, nauczyciela, lekarza, głowy państwa, lidera zespołu w korporacji itp. Każda z takich ról opiera się na określonym pakiecie praw i obowiązków. Rodzic bowiem wobec własnego dziecka posiada inne, nauczyciel wobec ucznia inne. Jednak wszystkie one mają służyć temu, aby prowadzić społeczeństwo do stanu ładu i wewnętrznego rozwoju. Rola to zatem określone oczekiwania i uznany powszechnie za właściwy model zachowań i działań koniecznych do spełnienia w związku z zajmowaną pozycją. Stąd też możemy powiedzieć o kimś, iż „nie spełnił swojej roli”, bądź też, iż „źle wywiązał się ze swojej roli”. Oczywiście w ramach roli istnieje pewna swoboda interpretacyjna, gdyż np. jako rodzic można preferować model zbudowany na autorytecie albo partnerstwie. Kluczowe jest jednak to, aby każda z przyjętych strategii służyła właściwemu wykonaniu powierzonego zadania.