Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rezolucja

Jest to podstawowy środek działania Organizacji Narodów Zjednoczonych, za pomocą którego zmierza ona do utrzymania ładu międzynarodowego i przywracania pokoju w miejscach objętych konfliktami zbrojnymi bądź zagrożonych eskalacją napięcia. Ma ona formę uchwały i podejmowana jest przez jeden z dwóch głównych organów ONZ to znaczy przez Zgromadzenie Ogólne bądź Radę Bezpieczeństwa.

Rezolucje mogą dotyczyć najrozmaitszych sytuacji, przy czym koniecznym warunkiem ich ustanowienia jest realne zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa światowego w jego wymiarze ogólnym bądź regionalnym. Mogą być podstawą do podjęcia różnego rodzaju misji pokojowych, a w skrajnych przypadkach także interwencji zbrojnych.

Rezolucję można także rozumieć szerzej, jako szczególny typ deklaracji uchwalonej przez ciało kolegialne, ustosunkowującej się do jakiejś określonej sprawy. Najsłynniejszym typem rezolucji poza oenzetowskimi są rezolucje Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jedną z nich była uchwalona 16 lipca 2008 roku, bezpośrednio dotycząca Polski i do niej skierowana, w której komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu wezwała Polskę do zwrotu skonfiskowanej po II wojnie światowej przez władze komunistyczne własności.