Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Retorsje

Pojęcie to oznacza zgodne z prawem międzynarodowym działania podjęte przez jakieś państwo w odpowiedzi na działanie innego państwa – także legalne – które dla tego pierwszego niekorzystne czy też krzywdzące konsekwencje. Przykładem może być sytuacja, w której jakieś państwo wprowadziło wizy wobec obywateli innego państwa, odwołało swoich przedstawicieli dyplomatycznych jako forma sprzeciwu wobec określonych działań czy też wprowadziło cła zaporowe na określone towary. Z retorsjami nie należy mylić represaliów – czyli działań mających dyscyplinować państwo łamiące prawo międzynarodowe, nie odwołujących się jednak do wojny, ale niezgodnych z duchem zasad prawa międzynarodowego. Nie akceptacja represaliów pokazuje, iż w dochodzeniu do ładu międzynarodowego nie można stosować wszystkich dostępnych środków, gdyż część z nich może eskalować przemoc i agresję stron. Przykładem represaliów były np. embargo i blokada zastosowana wobec Kuby przez Stany Zjednoczone w 1962 roku – co miało uniemożliwić instalację na wyspie rakiet z bronią jądrową przez ZSRR).