Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Represja

Jedna z funkcji sankcji karnej polegająca na ukaraniu sprawcy i zaspokojeniu społecznego poczucia sprawiedliwości. Represja polega najczęściej na możliwości zastosowania jednego z dwóch rozwiązań; po pierwsze na pozbawieniu danej osoby wolności poprzez osadzenie jej w zakładzie karnym, albo po drugie na pozbawieniu określonych dóbr majątkowych (grzywna). W przypadku systemów gdzie dopuszcza się karę główną (karę śmierci) trzecią możliwością jest także pozbawienie przestępcy życia. Represja jest działaniem państwa, jakie podejmuje ono wobec osób łamiących prawo.