Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rękojmia

Jest to forma uprawnienia, które posiada osoba nabywająca rzecz lub prawo, które nie wynika z oświadczenia woli osoby zbywającej, ale z ustawy. Rękojmia ma zatem charakter absolutny, to znaczy nie wynika z winy sprzedawcy, ale stanu nabywanej rzeczy, której wady w momencie zakupu nie były znane osobie nabywającej. Dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Rękojmia obowiązuje 1 rok od dnia nabycia towaru bądź prawa i zobowiązuje nabywcę do powiadomienia osobę zbywającą o wystąpieniu wady w ciągu 1 miesiąca od jej wykrycia.