Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Regres

Jest to zmiana społeczna o charakterze uwsteczniającym. Podobnie jak w przypadku postępu niejasne są kryteria uznania danej zmiany za regres, gdyż część z nich ma charakter nieobiektywny (choć oczywiście głosiciele danej opinii twierdzić będą inaczej), ale osadzony w określonej aksjologii (światopoglądzie).

Dla przykładu w mniemaniu osób o poglądach liberalnych nacjonalizacja gospodarki uważana będzie za jeden z kluczowych elementów regresu, co z pewnością nie uzyska potwierdzenia wśród osób nacechowanych sympatią do idei socjalistycznych. Podobnie np. podatek liniowy – dla socjalisty to regres, bo stanowi wyraz egoizmu pewnych grup społecznych. Dla liberała to krok do przodu, gdyż wyraża zasadę, iż sprawiedliwszym jest, aby każdy oddawał na rzecz państwa taki sam odsetek swoich dochodów.