Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Referendum

Jedna z form demokracji bezpośredniej polegająca na odwołaniu się do opinii społeczeństwa, w celu podjęcia określonej decyzji. Najczęściej spotykaną formą realizacji referendum jest udzielenie przez biorących w nim udział odpowiedzi “tak” lub “nie” poprzez zakreślenie właściwego pola na otrzymanej karcie do głosowania.

Dwoma niezmiernie ważnymi zasadami w oparciu, o które przeprowadza się w Polsce referendum są zasady powszechności oraz równości. Ta pierwsza oznacza, iż prawo udziału w referendum posiada każdy obywatel RP posiadający pełnię praw wyborczych do Sejmu, zaś druga, iż każdy ma wyłącznie jeden głos, równy co do siły każdemu innemu głosowi.

W Polsce możemy mieć do czynienia z trzema typami referendów ogólnokrajowych:

  • referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa,
  • referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikacje umowy międzynarodowej, na podstawie której RP przekazuje organizacji narodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach,
  • referendum w sprawie przyjęcia ustawy zmieniającej Konstytucję RP.

Ponadto możliwe jest w przypadku spraw istotnych dla społeczności samorządowej referendum lokalne.