Recydywa

Pojęcie pochodzące od łacińskiego przymiotnika recidivus oznaczającego coś powrotnego, powtórnego, a także od czasownika recidere, oznaczającego popadanie w jakąś sytuację na nowo. W świetle prawa recydywa oznacza ponowne popełnienie przez daną osobę czynu prawnie zabronionego.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych