Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Recydywa

Pojęcie pochodzące od łacińskiego przymiotnika recidivus oznaczającego coś powrotnego, powtórnego, a także od czasownika recidere, oznaczającego popadanie w jakąś sytuację na nowo. W świetle prawa recydywa oznacza ponowne popełnienie przez daną osobę czynu prawnie zabronionego.