Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Realpolitik

Pojęcie określające szczególne podejście do polityki, w której w podejmowanych działaniach uwzględnia się jedynie realną kalkulację poszczególnych sił i własny interes, odrzucając w jej kształtowaniu jakiekolwiek czynniki o charakterze moralnym. Realpolitik to inaczej polityka w wydaniu pragmatycznym, generalnie zgodna z obowiązującym prawem międzynarodowym, choć czasami balansująca na granicy jego naruszenia bądź naruszająca je. W dyskusjach nad tym zjawiskiem często wskazuje się, iż przykładem realpolitik był ład jałtański, dzielący Europę na dwie strefy wpływów i oddający rejon środkowo – wschodni pod realne panowanie Związku Radzieckiego. Inną formą realpolitik była realizacja postanowień Lend-Lease Act, która skutkowała pomocą dla ZSRR w czasie jego wojny z III Rzeszą w sytuacji, gdy Stalin uważany był już za twórcę państwa totalitarnego, a sprawa Katyń dotarła już do międzynarodowej opinii publicznej. Była to jednak jedyna forma wygrania z Hitlerem – swoiste paktowanie z diabłem.