Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Readmisja

Pojęcie pochodzące z połączenia łacińskiego słowa admisjo oznaczającego dopuszczenie, dostęp, re – oznaczającego na nowo, powtórnie. Oznacza ono odsyłanie nielegalnych imigrantów do ich krajów lub, jeżeli są uchodźcami, do pierwszego bezpiecznego kraju, na którego terenie pozostawali po ucieczce z kraju rodzimego. Zasady postępowania w tej sprawie regulują umowy międzynarodowe zawierane między państwami.