Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Radca prawny

Jest to osoba o wykształceniu prawniczym, której zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym i osobom prawnym (podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym, które po spełnieniu określonych czynności administracyjnych otrzymały osobowość prawną). Pomoc ta polega głównie na udzielaniu wszelkiego rodzaju porad prawnych oraz sporządzaniu opinii prawnych, głównie w zakresie prawa administracyjnego, pracy i rodzinnego.