Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

RWPG. Organizacja utworzona na początku 1949 zrzeszająca Bułgarię, Czechosłowację, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRR. Później także Albanię, NRD, Mongolię, Kubę i Wietnam. Celem jej istnienia była współpraca mająca doprowadzić do rozwoju gospodarczego, szybkiej industrializacji i wzajemnej wymiany handlowej i technologicznej. W efekcie czego miał wzrosnąć poziom życia mieszkańców państw komunistycznych oraz zwiększyć się potencjał gospodarczy całego bloku wschodniego rywalizującego w tej materii z EWG.