Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rada Północnoatlantycka

Najważniejszy organ decyzyjny NATO. W skład Rady wchodzą przedstawiciele państw członkowskich w randze ambasadorów. Obraduje na posiedzeniach odbywających się na szczeblu szefów państw i rządów (zwoływane okazyjne), na szczeblu ministerialnym (co najmniej dwa razy na rok) bądź na szczeblu stałych przedstawicieli (spotykania regularnie, co najmniej raz w tygodniu). Rada Północnoatlantycka jest zwoływana na żądanie swego przewodniczącego lub któregokolwiek państwa członkowskiego. Przy podejmowaniu decyzji obowiązuje zasada jednomyślności, co oznacza, iż nad daną kwestią nie odbywa się głosowanie. Rada prowadzi konsultacje polityczne pomiędzy członkami, wyznacza dyrektywy dla władz wojskowych oraz obrony cywilnej, a także ustalana jakie mają być podejmowane działania zbrojeniowe państw członkowskich Paktu.