Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego

EAPC, Euro-Atlantic Partnership Council. Powołana do życia w maju 1997 roku jako kontynuatorka funkcjonującej wcześniej Północnoatlantyckiej Rady Współpracy (North Atlantic Cooperation Council – NACC). EAPC ma charakter wielonarodowego forum, którego zadaniem jest inicjowanie konsultacji i współpracy państw członkowskich NATO i partnerów organizacji (sygnatariuszy porozumienia Partnerstwo dla Pokoju), w celu zwiększania światowego bezpieczeństwa. Do kluczowych tematów Rady należą takie kwestie jak: zarządzanie kryzysowe, współpraca regionalna, kontrola zbrojeń i proliferacji broni masowego rażenia (jej rozprzestrzeniania), walka z terroryzmem, planowanie operacyjne. Założeniem, które legło u podstaw utworzenia NACC, a następnie EAPC było przekonanie, iż tworzenie warunków do stałych konsultacji wydatnie poprawia jakość prowadzonych działań zwiększających światowe bezpieczeństwo i pozwoli na zwiększenie zaufania między NATO a jego partnerami. Stąd też wypracowano stanowisko, w ramach którego państwa EAPC spotykają się dwa razy w roku na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i obrony oraz raz w miesiącu na poziomie ambasadorów. Polska jeszcze przed wejściem do struktur NATO przystąpiła do NACC w roku 1991.