Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rada Państw Morza Bałtyckiego

CBSS, Council of the Baltic Sea States. Jest to inicjatywa mająca charakter międzynarodowego forum współpracy, powstałego pod wpływem działań zapoczątkowanych przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Szwecji, którzy w dniach 2-3 września 1990 roku podczas konferencji w Ronneby podpisali Deklarację Morza Bałtyckiego. Skutkiem tego było utworzenie w marcu 1992 roku w Kopenhadze porozumienia, stawiającego przed sobą kilka celów, z których najważniejszymi były rozwijanie współpracy m.in. w zakresie ochrony środowiska, rozwoju transportu i komunikacji, a także wspierania innych wymiarów życia społeczno – gospodarczego: rybołówstwa, turystyki, ochrony zasobów Bałtyku, edukacji, kultury i energetyki. Członkami założycielskimi Rady od początku było dziesięć państw: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Rosja i Niemcy. Od roku 1995 do organizacji przystąpiła Islandia. Organizacja stale współpracuje z Komisją Europejską.