Rada Państw Morza Bałtyckiego

CBSS, Council of the Baltic Sea States. Jest to inicjatywa mająca charakter międzynarodowego forum współpracy, powstałego pod wpływem działań zapoczątkowanych przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Szwecji, którzy w dniach 2-3 września 1990 roku podczas konferencji w Ronneby podpisali Deklarację Morza Bałtyckiego. Skutkiem tego było utworzenie w marcu 1992 roku w Kopenhadze porozumienia, stawiającego przed sobą kilka celów, z których najważniejszymi były rozwijanie współpracy m.in. w zakresie ochrony środowiska, rozwoju transportu i komunikacji, a także wspierania innych wymiarów życia społeczno – gospodarczego: rybołówstwa, turystyki, ochrony zasobów Bałtyku, edukacji, kultury i energetyki. Członkami założycielskimi Rady od początku było dziesięć państw: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Rosja i Niemcy. Od roku 1995 do organizacji przystąpiła Islandia. Organizacja stale współpracuje z Komisją Europejską.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych