Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rada Europy

Jest to organizacja powstała 5 maja 1949 roku, na skutek podpisania w Londynie przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) traktatu założycielskiego. Jej siedzibą jest Strasburg. Podstawowymi celami, dla których Rady Europy została powołana do życia są: (1) ochrona praw człowieka, (2) obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, (3) ochrona wszelkiego rodzaju mniejszości, (4) współpraca w sprawach społecznych, np. ochrona zdrowia, ochrona dóbr kultury czy rozwój edukacji. Do najistotniejszych osiągnięć Rady zalicza się uchwaloną w 1950 roku Europejską Konwencję Praw Człowieka. Za ideowego twórcę projektu Rady Europy uważa się premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla. Polska została drugim – po Węgrzech – krajem bloku komunistycznego, przyjętego do grona członków Rady; stało się to 26 listopada 1991 roku.