Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rada Europejska

Jest to najważniejsza instytucja polityczna działająca w ramach Unii Europejskiej, decydująca o kierunkach rozwoju organizacji i dokonująca wyboru realizowanej strategii – w szczególności w zakresie polityki zagranicznej i kwestii bezpieczeństwa. Pierwszy okres jej istnienia nie wiąże się z żadnym z traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich, ale wywodzi się z zainicjowanych przez Charlesa de Gaulle’a nieformalnych spotkań szefów rządów państw członkowskich; do roku 1961 odbywanych nieregularnie. Od czasu spotkania w Paryżu w roku 1974 nastąpiła coraz pełniejsza instytucjonalizacja i sformalizowanie spotkań Rady. Ostatecznie dopracowano się modelu, w którym Rada zwoływana jest dwa razy w okresie półrocznym (cztery razy do roku). W jej skład wchodzą prezydenci lub premierzy państw członkowskich wraz z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Do czasu uchwalenia traktatu lizbońskiego w ramach Rady Europejskiej (podobnie jak w ramach rady Unii Europejskiej) funkcjonowała instytucja prezydencji; było to półroczne przewodniczenie działaniom Rady przez jedno z państw członkowskich. Mocą postanowień traktatu lizbońskiego dokonała się zmiana tej sytuacji i Rada Europejska dokonuje wyboru na okres 2,5 roku swojego Przewodniczącego, zwanego potocznie prezydentem Unii Europejskiej.

Mimo swojego kluczowego wpływu na funkcjonowanie Unii Europejskiej, Rada Europejska nie pełni funkcji prawodawczej – posiada rolę kreacyjną w zakresie wyznaczania kierunków działań Wspólnoty. To podczas posiedzeń Rady wyznaczane są ogólne kierunki polityki Unii i rozwiązywane problemy, których nie udaje się rozwiązywać na niższym szczeblu. Rada Europejska za przedmiot swoich szczególnych kompetencji otrzymała kwestie związane z II filarem UE, to znaczy ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa (jest to kluczowy organ w zakresie tych problematyk).