Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Rada Bezpieczeństwa ONZ

Jeden z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego rolą jest działanie na rzecz utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Czyni to poprzez analizę sytuacji spornych i ocenianie ryzyka wystąpienia konfliktu na danym terenie, a w razie konieczności wydaje rezolucje lub podejmuje działania mające przeciwdziałać ogniskom przemocy. W skład Rady Bezpieczeństwa wchodzi 15 państw, w tym 5 stałych: Chiny, Federacja Rosyjska, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Członków niestałych (dziesięciu) wybiera Zgromadzenie Ogólne (po pięciu co roku) na 2-letnią kadencję.

Rada może podejmować decyzje wedle dwóch metod: w sprawach proceduralnych większością 9 głosów jakichkolwiek jej członków, w sprawach merytorycznych większością 9 głosów, przy czym poparcie muszą wyrazić wszyscy członkowie stali. Coraz częściej podnosi się głosy o konieczności rozszerzenia grupy stałych członków Rady o państwa należące do tzw. grupy G4 (Niemcy, Japonia, Brazylia, Indie) oraz państwa mające lokalnie ogromną rolę w polityce międzynarodowej (Nigeria, Egipt, Pakistan).