Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Racja stanu

Jest to nadrzędny interes państwa, w prowadzonej przez nie polityce międzynarodowej. Pojęcie racji stanu odnosi się do obszarów szczególnie istotnych dla państwa, można by powiedzieć, że życiowych, takich jak kwestie energetycznego bądź militarnego bezpieczeństwa. Racja stanu nie oznacza, iż nie prowadzi się polityki negocjacyjnej i dążącej do kompromisu, ale oznacza, iż w owych najistotniejszych sprawach interes państwa ma pierwszeństwo nad innymi interesami i normami (np. organizacji, do których się przynależy). Najistotniejszymi obszarami realizowania racji stanu są m.in. integralność terytorialna, suwerenność, bezpieczeństwo oraz ochrona narodowej tożsamości.