Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Pułap stratyfikacyjny

Jest to pojęcie związane z zagadnieniem stratyfikacji społecznej i oznaczające maksymalny poziom awansu społecznego, który jest możliwy do realizacji dla osoby należącej do określonej warstwy społecznej. Pułap ten odnosi się do statusu społecznego i ma charakter pewnej hipotetycznej i uśrednionej sytuacji. Znaczy to tyle, iż dla osób z danej warstwy sprawdzi się w dominującej części przypadków, co nie znaczy, iż w kilku szczególnych sytuacjach nie może dojść do wyjątku. Oznacza przeciętną możliwość przemieszczenia się na „drabinie” społecznej dla konkretnych warunków początkowych. Dla przykładu pułap stratyfikacyjny osób wywodzących się z rejonów wiejskich, a szczególnie popegeerowskich, będzie znacznie mniejszy niż osób pochodzących z małych miast i miasteczek, nie mówiąc już o dużych miastach. Głównym czynnikiem określającym pułap stratyfikacyjny dziecka jest zamożność i wykształcenie jego rodziców, nie przesądzając który z czynników będzie ważniejszy. Zamożność nie determinuje w prostej linii przyszłych osiągnięć dziecka, a dla ostatecznego sukcesu w karierze edukacyjnej i zawodowej wydaje się, iż większe znaczenie ma określona świadomość rodziców. Stąd też choć czynniki materialne mają określony wpływ, a często przesądzają o ostatecznej sytuacji, to jednak osobiste talenty i mentalność sprawiają, że końcowy awans może okazać się znacząco większy niż można by się tego spodziewać.