Przysposobienie

Jest to fakt prawny, w wyniku którego osoby nie będące biologicznymi rodzicami, stają się nimi z mocy prawa. Jest to zatem innymi słowy adopcja. Na skutek przysposobienia relacja między przysposabiającym a przysposobionym jest taka sama jak między rodzicem naturalnym i jego dzieckiem. Jeśli zatem przysposabiający miał jakieś dzieci urodzone w sposób naturalny, dziecko przysposobione staje się dla prawa od nich nieodróżnialne.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych