Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Przewodniczący Rady Europejskiej

Traktat Lizboński wprowadził zupełnie nowe rozwiązanie jakim jest instytucja Przewodniczącego Rady Europejskiej. Osoba wybierana na to stanowisko pełni swoją funkcję 2,5 roku a do jej głównych zadań należy m.in.: koordynowanie działań półrocznych prezydencji UE, wypracowywanie konsensusu między członkami Unii Europejskiej, przygotowywanie i prowadzenie obrad Rady Europejskiej (spotkania głów państw lub szefów rządów państw członkowskich). Przewodniczący Rady Europejskiej uzyskał zatem znaczącą rolę w zakresie kreowania polityki UE oraz reprezentowania jej na zewnątrz. Do jego obowiązków należy także współpraca z Przedstawicielem UE ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (pierwszą osobą pełniącą tą funkcję została Brytyjka Catherine Ashton) oraz Przewodniczącym PE. Zdaje także relację Parlamentowi Europejskiemu z każdego posiedzenia Rady Europejskiej. Pierwszą osobą, którą wybrano na Przewodniczącego Unii Europejskiej jest belgijski premier Herman Van Rompuy.