Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Przepis prawny

Jest to pojedyncza, elementarna jednostka tekstu prawnego, zawierająca w sobie określone znaczenie i ustanawiająca konkretne konsekwencje prawne. Może występować w różnych postaciach: artykułu, paragrafu, ustępu itp.

Przepis prawny często mylony jest w języku potocznym z normą prawną. Norma jednak to reguła postępowania, a zatem coś o charakterze niematerialnym. Przepis zaś to określona jednostka tekstu. Coś ściśle materialnego. Norma zatem jest czymś wyrażanym poprzez przepis prawny, zawiera się w przepisie, jednak nie może być z nim utożsamiona. Mało tego – nie każdy przepis jest normą. Mogą bowiem istnieć przepisy o charakterze informacyjnym.