Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Przedprodukcyjność

Pojęcie odnoszące się do kategorii socjologicznej obejmującej osoby, które ze względu na określone prawem kryterium wieku znajdują się w grupie osób niezdolnych do pracy, bądź zdolnych w niepełnym wymiarze (np. osoby niepełnoletnie, mogące jednak na podstawie ustawy pracować w ciągu dnia zmniejszoną ilość godzin).