Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Protokół z Kioto

Podpisane w roku 1997 r. końcowe porozumienie uzyskane na konferencji w Kioto, w Japonii. Przedmiotem spotkania była kwestia porozumienia dotyczącego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, wypracowania określonych limitów w tym względzie dla poszczególnych państw oraz stworzenia mechanizmów kontroli i sankcji za nieprzestrzeganie postanowień końcowych. Podpisany na zakończenie konferencji dokument to protokół dotyczący zakładanych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach uprzemysłowionych. Wedle końcowych postanowień państwa uprzemysłowione do 2012 roku mają obniżyć emisję sześciu gazów cieplarnianych o około 5 proc. w porównaniu do poziomu z roku 1990. Porozumienie jest prawnie wiążące, co oznacza, iż wobec krajów, które zgodziły się na przyjęte warunki, ale nie wywiążą się z nich, mogą zostać zastosowane sankcje – łącznie z obniżeniem dozwolonych progów emisji w kolejnym okresie czasu. 5-cio procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych to średnia: niektóre kraje muszą obniżyć emisje gazów w większym, inne zaś w mniejszym stopniu. Jedynym krajem, który odmówił ratyfikacji protokołu z Kioto są Stany Zjednoczone.