Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Protekcjonizm

Jest to zespół działań państwa mających na celu ochronę krajowego rynku przed obcą konkurencją. Protekcjonizm może dotyczyć różnych dziedzin gospodarki od handlu, poprzez usługi aż po rynek pracy (ograniczanie obcokrajowcom dostępu do własnego rynku pracy). Może też mieć charakter stymulacji dla rodzimego eksportu (co przejawia się poprzez różne subsydia mające na celu obniżenie ceny towaru za granicą i zwiększenie jego konkurencyjności).

Narzędziami, jakimi najczęściej posługują się rządy w polityce protekcjonizmu to m.in. cła nakładane na wybrane typy towarów importowych, kontyngenty importowe (czyli ograniczenia w ilości sprowadzanych dóbr danego rodzaju), subsydia eksportowe, postępowanie antydumpingowe, bariery administracyjne (np. kreowanie trudnych do spełnienia przepisów – np. sanitarnych).