Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Promulgacja

Jest to element procedury prawotwórczej polegający na ogłoszeniu i podaniu do publicznej wiadomości każdego aktu prawnego jaki zostaje wydany w państwie. W przypadku aktów prawnych najwyższego rzędu jak konstytucja, ustawy czy umowy międzynarodowe, obowiązek promulgowania aktu prawnego należy do głowy państwa. W Polsce organem promulgacyjnym dla aktów prawnych najwyższego rzędu jest Dziennik Ustaw.