Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Próg wyborczy

Jest to rozwiązanie stosowane w systemach wyborczych opartych o zasadę proporcjonalności, którego celem jest uporządkowanie sceny politycznej poprzez zmniejszenie ilości ugrupowań (partii) wchodzących w skład parlamentu. Polega na istnieniu zasady, wedle której podział mandatów w izbach parlamentarnych przypada partiom, które przekroczyły określony poziom poparcia społecznego. Brak progu wyborczego grozi w tym przypadku rozbiciem parlamentarnym, co przekłada się na jakość prowadzonych prac. Najsłynniejsze rozbiciem w historii Polski miało miejsce w okresie II RP (tzw. sejmokracja), co doprowadziło w ostateczności do krytyki konstytucji marcowej przez Marszałka Piłsudskiego i przeprowadzonego przez niego zamachu majowego w 1926 roku. Jednak czasy kadencji sejmowych z okresu po transformacji 1989 roku także charakteryzowały się wielką różnorodnością i liczbą ugrupowań politycznych, co prowadziło do paraliżu prac sejmowych. W roku 1993 m.in. z tego powodu prezydent Lech Wałęsa zdecydował się rozwiązać parlament.

W Polsce obowiązują dwa progi wyborcze: 5 proc. dla partii politycznych oraz 8 proc. dla koalicji wyborczych. Zasada ta nie obowiązuje w odniesieniu do komitetów wyborczych mniejszości narodowych (a konkretnie mniejszości niemieckiej).