Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Produkcyjność

Pojęcie odnoszące się do kategorii socjologicznej obejmującej osoby, które ze względu na określone prawem kryterium wieku znajdują się w grupie osób uznanych za zdolnych do pracy. W przypadku państwa polskiego produkcyjne są zatem wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie osiągnęły wieku emerytalnego. Wniosek jaki nasuwa się stąd jest taki, iż pewna część społeczeństwa mimo, iż zalicza się do wieku produkcyjnego nie będzie realizować przypisanego mu zadania – brania udziału w pomnażaniu zamożności społeczeństwa. Może to być na skutek uzyskania prawa do renty, emerytury (osoby ze szczególnej listy zawodów, które uzyskują ten wiek nawet po kilkunastu latach pracy) czy też pozostawania w trwale bez pracy (bezrobotni). Może tak się stać także z powodu kontynuowania nauki na studiach wyższych.