Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prezydent elekt

Jest to osoba, która w wyborach prezydenckich uzyskała wynik kwalifikujący ją do objęcia urzędu głowy państwa, jednak formalnie nie będąca jeszcze prezydentem. Wciąż bowiem nie upłynęła kadencja poprzednika oraz nie miało miejsca oficjalne zaprzysiężenie.

W Polsce o byciu prezydentem przesądzają dwie instytucje: Państwowa Komisja Wyborcza, która ogłasza wyniki wyborów po ich zliczeniu ze wszystkich komisji wyborczych oraz Sąd Najwyższy, który stwierdza ważność wyborów. Na podstawie przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku prezydent elekt może otrzymać to miano już po pierwszej turze wyborów pod warunkiem, iż uzyskał bezwzględną większość oddanych poprawnie głosów. W przypadku większości zwykłej do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami, a prezydentem elektem zostaje ten, który uzyska w niej więcej głosów.