Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prezydencja w Unii Europejskiej

Pod nazwą tą kryje się forma przewodniczenia przez jednego z członków Unii Europejskiej realizowanej przez nią polityce. Polega na tym, iż kolejno każde z państw członkowskich UE nadzoruje porządek obrad Rady Unii Europejskiej oraz przewodniczy wszystkim spotkaniom, posiadając prawo do podejmowania decyzji politycznych i legislacyjnych. Prezydencja ma charakter rotacyjny i trwa przez pół roku.

Zgodnie z postanowieniami przyjętego w 2009 traktatu lizbońskiego, znaczenie prezydencji znacznie zmalało – zaczęło bowiem funkcjonować prawo, na mocy którego powołano do życia stałego przewodniczącego Rady Europejskiej, zwanego potocznie prezydentem Unii Europejskiej. Jest to funkcja wypełniana przez 2,5 roku po wyborze dokonanym przez przedstawicieli wszystkich krajów Unii. Zmniejszenie roli prezydencji spowodowane jest także wzrostem znaczenia wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa; na mocy traktatu lizbońskiego przejął on funkcję reprezentowania UE na arenie międzynarodowej.