Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prewencja

Jedna z funkcji sankcji karnej, której celem jest przeciwdziałanie ponownemu popełnianiu czynów zabronionych w przyszłości. Prewencja z jednej strony działa na samego sprawcę (odczuwając na sobie piętno sankcji ma na celu zniechęcić go do łamania prawa), ale także na osoby trzecie – poczucie nieuchronności kary wzbudza opór przed popełnianiem działania niezgodnego z prawem także wtedy, gdy samemu się nie doświadczyło jej działania na sobie. Prewencją określa się także siły podległe ministrowi spraw wewnętrznych mające na celu chronienie porządku. Jest to część struktur policji.