Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Preferencja wyborcza

Jest to pojęcie oznaczające przewidywane typy wyborcze odnoszące się bądź to do sytuacji hipotetycznej (oznaczające wynik badania sondażowego) bądź faktycznie dokonanego wyboru (ostateczny wynik zrealizowane w danym kraju głosowania). Preferencja wyrażana jest indywidualnie, po czym jest sumowana i składa się na obraz preferencji całego badanego społeczeństwa. Trzeba jednak zawsze brać pod uwagę, iż ujawniana w mediach preferencja uzyskiwana jest poprzez badanie na pewnej starannie wyselekcjonowanej grupie (zwanej grupą reprezentatywną), która ma odwzorowywać strukturę społeczną danego społeczeństwa. Jest to zatem wyselekcjonowana wedle ściśle określonego klucza grupa wyborców, której nie powinno się utożsamiać z całością społeczeństwa. O tym, jak znaczące mogą być rozbieżności między badaniem preferencji, a realnym zagłosowaniem, można się było przekonać w roku 2005, kiedy to sondaże przedwyborcze, zarówno w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, wskazywały na kilkuprocentowe zwycięstwo Platformy Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością, a ostateczny wynik wyborów dał prawo sprawowania funkcji Prezydenta RP Lechowi Kaczyńskiemu, zaś PiS-owi prawo formułowania rządu. Rzeczywistość okazała się zatem zgoła odmienna od sondażowo określanej preferencji.