Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prawo zwyczajowe

Jest to utrwalony w toku historycznego rozwoju zespół norm stanowiących dla członków danego społeczeństwa przesłankę do określonego postępowania i uzyskujący gwarancję organów władzy. Innymi słowy – prawo zwyczajowe to te elementy zwyczaju, które będąc w sposób naturalny powszechnie praktykowane, zostały uznane przez państwo za prawo. Mogą się zatem stać podstawą dochodzenia swoich praw przed sądem. Na prawo zwyczajowe składają się zatem normy realnie i ciągle stosowane w przekonaniu, że są one prawem i że obowiązują.

Współcześnie prawo zwyczajowe w wymiarze wewnętrznym niemal straciło swoją moc. Szczególnie na kontynencie europejskim. Choć istnieją oczywiście wyjątki jak choćby Wielka Brytania, w której źródłem prawa jest precedens, a system prawa określa się mianem systemu prawa zwyczajowego (common law). Bodaj najdonioślejszym przykładem takiego rozwiązania jest fakt, iż królowa angielska powołując na premiera szefa zwycięskiej partii, nie kieruje się żadnymi zapisami, ale długą tradycją takiego rozwiązania. Dużo większy jest jednak wpływ prawa zwyczajowego w wymiarze międzynarodowym – szczególnie w takich kwestiach jak dyplomacja i stosunki konsularne.