Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prawo samostanowienia

Jest to podstawowa zasada prawa międzynarodowego mówiąca, iż społeczność narodowa posiada prawo do suwerennego określenia swojego statusu politycznego, społecznego i kulturalnego oraz statusu terytorium jakie zamieszkuje. Najsłynniejszą deklaracją polityczną wywodzącą się z przekonania o prawie do samostanowienia była deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona – to m.in. na skutek zawartej tam opinii przyznano Polakom po I wojnie światowej prawo do posiadania własnego państwa. Jedną z konsekwencji istnienia prawa do samostanowienia była deklaracja niepodległości Kosowa 17 lutego 2008 roku. Sytuacja ta wzbudziła wiele kontrowersji, gdyż taki obrót sprawy stanowi precedens do orzekania o oderwaniu określonych terytoriów od państw, które formalnie są ich administratorami – jak choćby postulaty Abchazji i Południowej Osetii o odłączeniu ich od Gruzji (oba kraje w 2008 r. stanowiły administracyjnie część Gruzji, nie będąc jednak kontrolowane przez rząd w Tbilisi).