Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prawo do obrony

Jest to jedna z fundamentalnych zasad praworządności, przeniesiona do nowożytności z prawa rzymskiego mówiąca, iż każdy bez względu na popełniony czyn ma prawo do tego, aby się bronić. Opisane prawo gwarantuje już sama Konstytucja z 2 kwietnia 1997 w art. 42 który w ust. 2 mówi: „Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu”.