Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Prawica

Pojęcie odnoszące się do określonych koncepcji myślenia o społeczeństwie, kulturze, państwie, prawie i polityce, dla którego najważniejszymi aspektami są porządek społeczny, własność i tradycja. Zrodziło się w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej odnosząc się do siedzących po prawej stronie wobec przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego przedstawicieli szlachty, arystokracji i duchowieństwa. Stanowili oni przeciwieństwo lewej strony izby, w której reprezentowani byli mieszczanie z postulatami zmian społecznych i politycznych.

Wśród szerokich postulatów jakie wystosowuje myśl określana jako prawicowa znajdują się takie kwestie jak szacunek dla tradycji, podkreślanie znaczenia więzi narodowej i patriotyzmu (choć w szeregu partii prawicowych są zarówno takie, które hołdują jego archaicznej, zbudowanej na zamknięciu społecznym wersji, jak i takie, które łączą pielęgnację własnej tożsamości z otwartością i nowoczesnością), krytyka wszelkich haseł i działań rewolucyjnych, szacunek dla religii i własności prywatnej, krytyka interwencjonizmu państwowego, gospodarka oparta na swobodzie rynkowej, podkreślanie znaczenia społecznych autorytetów, surowość prawa i wreszcie podkreślanie znaczenia autorytetu samego państwa. Powyższa lista ma charakter wyimków ideowych i nie może być utożsamiona z wszystkimi ugrupowaniami prawicowymi. Podobnie jak nie tylko prawica okaże się ich głosicielem, gdyż podobne postulaty wygłaszają także ugrupowania centrowe. W ten sposób do prawicy zaliczymy dziś nie tylko partie o nastawieniu konserwatywnym czy narodowym (jakże odmienne od siebie w wielu kwestiach i sposobie podejścia), ale także konserwatywno – liberalnym (z klasycznym rozumieniem liberalizmu) i chrześcijańsko -demokratycznym.