Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Pozew

Jest to pismo procesowe, które rozpoczyna całe postępowanie procesowe w prawie cywilnym. Pozew składa do sądu osoba czująca się poszkodowana w jakiejś sprawie (zaleganie z wypłatą należnego wynagrodzenia) i zwracająca się do sądu z żądaniem wydania w tej sprawie orzeczenia. Na jego podstawie rozpoczyna się proces cywilny, w którym sąd rozstrzyga która ze stron i w jakim stopniu naruszyła dobra drugiej strony.