Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Powództwo

Jest to zgłoszone do sądu żądanie przeprowadzenia procesu i wydanie orzeczenia w określonej sprawie. Powództwo zgłasza osoba czująca się w jakiejś kwestii poszkodowana i zwracająca się do sądu w celu wydania orzeczenia nadającego egzekucyjny bieg danej sprawie. W efekcie wniesionego do sądu powództwa rozpoczyna się proces cywilny, w efekcie którego sąd rozstrzyga, której strony prawa zostały naruszone i która z nich ma wyrównać szkody. Oznacza to, iż w przypadku poparcia sądu dla powództwa jakiejś osoby, uzyskuje ona od państwa gwarancję wykonawstwa.