Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Powód

Jest to osoba, która wszczyna proces cywilny przez wniesienie powództwa do sądu. Innymi słowy jest to osoba, która w określonej kwestii czuje się poszkodowana i podejmuje decyzję, aby zwrócić się do sądu z żądaniem rozpatrzenia opisywanej przez nią sprawy (np. niepłacenia należnego czynszu za najem lokalu) i wydania wyroku.