Postindustrializm

Sytuacja dotycząca rozwoju gospodarczego i społecznego danego społeczeństwa, oznaczająca zanik dominacji przemysłu na rzecz sektorów związanych z handlem i usługami. W społeczeństwach postindustrialnych (poprzemysłowych) kluczowymi gałęziami gospodarki stają się także zagadnienia związane telekomunikacją i szeroko rozumianym rozpowszechnianiem i wymianą informacji. Stąd też społeczeństwo postindustrialne określa się mianem społeczeństwa informacyjnego.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych