Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Postępowanie administracyjne

Jest to zespół procedur i czynności podejmowanych przez organy administracji publicznej bądź samorządowej zmierzające do realizacji jakiejś sprawy bądź podjęcia jakiejś decyzji. Postępowanie administracyjne regulowane jest normami prawa administracyjnego. Jego przykładem jest np. wydanie pozwolenia na budowę, wydanie licencji na sprzedaż alkoholu czy przyznania renty.