Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Postęp

Jest to zmiana społeczna mająca charakter rozwojowy. Problem z tym pojęciem polega na tym, iż nie istnieje obiektywne kryterium, które przesądzałoby o rozwojowości danej zmiany – jest to bowiem sprawa niejednokrotnie wynikająca z uznawania takiej a nie innej perspektywy aksjologicznej. Przykładem może być wprowadzenie rozwiązania prawnego uznającego małżeństwa homoseksualne czy możliwość aborcji na życzenie. Przez zwolenników lewicy sytuacja ta zostanie określone jako rozwojowa, przez prawicę przeciwnie. Na jakiej podstawie określić kto ma rację? Czy rozstrzyga o tym ilość takich rozwiązań w krajach Unii Europejskiej? Czy decyduje o tym postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? Na jakiej podstawie uznać słuszność takiego kryterium?