Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Postawa

Jest to trwała skłonność do podejmowania określonych zachowań w określonych sytuacjach. Wyróżnia się dwa typy postawy: deklaratywną i rzeczywistą. Deklaratywna dotyczy sytuacji teoretycznej, w której ktoś wskazuje na pewien hipotetyczny model zachowania dla określonych okoliczności i związanych z tym wyborów, zaś rzeczywista odnosi się do faktycznej postawy, jaka będzie miała miejsce. Zjawisko postawy deklaratywnej i rzeczywistej można dość łatwo wyjaśnić. W wielu przypadkach wynika to z prostego wpływu społecznego, to znaczy z faktu, iż obecność innych osób wywiera na nas nacisk (z obawy przed odrzuceniem, uznaniem za niepoważnego czy nawet przed zwykłą konfrontacją w obronie własnego zdania). Rozejście się obu postaw to zatem efekt konformizmu.

Postawa jest wypadkową wielu różnych czynników, podobnie jak skomplikowany jest sam proces ludzkiego wyboru. Można założyć, iż w idealnych warunkach, kiedy jednostka posiada określone, sprecyzowane przekonania, dysponuje odpowiednią wiedzą i działa w przestrzeni wolnego wyboru, jej postawy deklaratywna i rzeczywista pokrywają się z sobą, są takie same. Jednak istnieje wiele różnorodnych czynników, które zaburzają tą prostolinijność relacji i sprawiają, iż osoby deklarują co innego, a co innego realizują w rzeczywistości. Szczególnie uwidacznia się to w wyborach o charakterze społecznym i politycznym, gdzie bardzo często badania sondażowe wskazują kierunki dominującej w społeczeństwie opinii, a później (np. na skutek zrealizowanych demokratycznych wyborów) okazuje się, iż fakty okazały się całkiem odmienne. Ciekawe jest to, iż nie rozwiązuje tego zjawiska do końca nawet fakt anonimowości badań, tak jakby ludziom podświadomie zależało na wyrażeniu pewnych opinii bądź ukryciu innych. Skutkuje to tym, iż wyniki wyborów bądź badań na określony temat mogą niejednokrotnie mocno zaskakiwać.