Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Posiedzenie

Zgromadzenie posłów lub senatorów na sali sejmowej bądź senackiej, pod przewodnictwem Marszałka Sejmu bądź Marszałka Senatu. Posiedzenie nie jest rzecz jasna zwykłym zajmowaniem miejsca, ale podejmowaniem działalności związanej z zadaniami statutowymi Sejmu i Senatu czyli określonymi w Konstytucji RP i ustawach. Posiedzenia są elementem działalności parlamentu w ramach tzw. trybu permanencji, kiedy to członkowie izb parlamentarnych zbierają się na obrady na każde wezwanie swojego marszałka (Sejmu bądź Senatu). Przeciwieństwem jest tryb sesyjny, gdzie członkowie ciał parlamentarnych zbierają się na posiedzenia w określonych z góry okresach zwanych sesjami.