Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Poprodukcyjność

Pojęcie odnoszące się do kategorii socjologicznej obejmującej osoby, które ze względu na określone prawem kryterium wieku znajdują się w grupie osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym. Są to zatem osoby, które przepracowały dla danej kategorii zawodowej wystarczającą ilość lat kwalifikującą ich do przejścia na emeryturę.