Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Popkultura

Pojęcie popkultury bywa często używane zamiennie z pojęciem kultury masowej, jednak w przeciwieństwie do niej ma pozytywny wydźwięk i odnosi się do szerszego kręgu zjawisk. Umieścimy w niej poza kulturą budowaną na przekazie medialnym (co jest najistotniejszym elementem kultury masowej), także takie kwestie jak architektura, sposoby spędzania wolnego czasu, sport, reklama, muzyka, style ubierania, sposób wyposażenia mieszkań czy wreszcie jakość i wygląd urządzeń codziennego użytku. Czego jednak by nie dotyczyła, wszystko czego się dotknie ma być “pop” – swobodne, lekkie, popularne.

W opinii znawców popkulturę możemy zdefiniować jako kulturę cechą popkultury jest silne ujednolicanie gustów, co powoduje, iż przy jej sile i ekspansywności wypiera one tradycyjne formy kulturowego istnienia grup i społeczeństw. Tym, co charakteryzuje kulturę popularną to swoboda wyrazu oraz brak jakichkolwiek zahamowań przed najrozmaitszymi eksperymentami. Niesie w sobie silny przekaz emocjonalny, często związany z budowaniem zbiorowych tożsamości i trwa w oparciu fazy zwane modami. Można w tej kwestii wskazać na szybko zmieniające się kanony urody, wzorów architektury, dominującego stylu motoryzacyjnego czy przekazu reklamowego. Popkultura charakteryzuje się ogromnym tempem przemian, co wynika faktu, iż jej twórcą może być niemal każdy. W przeciwieństwie do kultury wysokiej nie istnieją w niej autorytety, ale idole. Idol jest zaś oceniany nie poprzez swoje kompetencje, ale zdolność do skupieniu na sobie określonej publiczności. Nie ma tutaj miejsca na hierarchię. Każdy ma prawo do pokazania swoich umiejętności. Choćby najbardziej ekscentrycznych. Jedynym weryfikatorem jest gust odbiorców.

Znamieniem kultury popularnej są jej elementy, które można spotkać niemal w każdym miejscu na ziemi, przez co mają rangę jej symboli. Przykładem może być Coca-Cola – najbardziej rozpoznawalny znak towarowy na świecie. Jest to efektem tego, iż dla popkultury nie istnieją granice. Rozprzestrzenia się ona swobodnie ponad kontynentami i systemami politycznymi. Wszędzie można kupić bądź posłuchać te same muzyczne hity, w sklepach nabyć te same produkty, a w telewizji obejrzeć te same seriale. Jednak poza wyjątkowymi markami istnienie poszczególnych elementów popkultury nie trwa długo. Gusta szybko się zmieniają, a do niedawna cieszący gadżet nie wzbudza już takiej fali emocji. Stąd istnienie całej gamy biur stylizacyjnych zatrudnianych przez najróżniejsze koncerny i firmy.